Mae’n bleser gennym gyhoeddi’r cyflwyniadau a’r cyhoeddiadau canlynol o waith CorCenCC (mae aelodau tîm CorCenCC mewn print trwm):

Cyhoeddiadau: 

 • Piao, S., Rayson, P., Knight, D. a Watkins, G. (2018). Towards a Welsh Semantic Annotation System. Trafodion Cynhadledd LREC (Language Resources Evaluation) 2018, Mai 2018, Miyazaki, Siapan.
 • Neale, S., Donnelly, K., Watkins, G. a Knight, D. (2018). Leveraging Lexical Resources and Constraint Grammar for Rule-Based Part-of-Speech Tagging in Welsh. Poster a gyflwynwyd yng Nghynhadledd LREC (Language Resources Evaluation) 2018, Mai 2018, Miyazaki, Siapan.
 • Rayson, P. (2018). Increasing Interoperability for Embedding Corpus Annotation Pipelines in Wmatrix and other corpus retrieval tools. Trafodion gweithdy Heriau wrth Reoli Corpora Enfawr yng Nghynhadledd LREC (Language Resources Evaluation) 2018, Mai 2018, Miyazaki, Siapan.
 • Rayson, P. a Piao, S. (2017). Creating and Validating Multilingual Semantic Representations for Six Languages: Expert versus Non-Expert Crowds. Trafodion y Gweithdy 1af ar ‘Sense, Concept and Entity Representations and their Applications’ a gynhaliwyd yng nghynhadledd EACL – European Chapter of the Association for Computational Linguistics 2017, Ebrill, Valencia.
 • Piao, S., Rayson, P., Archer, D., Bianchi, F., Dayrell, C., El-Haj, M., Jiménez, R-M., Knight, D., Křen, M., Löfberg, L., Nawab, R., Shafi, J., Teh, P-L. a Mudraya, O. (2016). Lexical Coverage Evaluation of Large-scale Multilingual Semantic Lexicons for Twelve Languages. Trafodion Cynhadledd LREC (Language Resources Evaluation) 2016, Mai 2016, Slofenia.

Cyflwyniadau:

Anerchiadau gwadd:

 • Knight, D. (2018). Representativeness in CorCenCC: corpus design in minoritised languages. Cyflwyniad gwadd i gynhadledd lawn AFLiCo – Association Française de Linguistique Cognitive – gweithdy JET, 3 – 4 Mai 2018. Paris, Ffrainc.
 • Knight, D. (2018). An overview of the CorCenCC Welsh Corpus project. Cyflwyniad gwadd a roddwyd fel rhan o Gyfres Seminarau Ymchwil Ieithyddiaeth Gymhwysol, Prifysgol Abertawe, 2 Chwefror 2018.
 • Morris, S. (2017). CorCenCC: Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes – ar drywydd y Deg Miliwn. Anerchiad gwadd ar raglen seminarau’r Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Aberystwyth, 23 Tachwedd 2017.
 • Rayson, P. (2017). Don’t just look at the words: semantic annotation tools for the analysis of academic discourse. Anerchiad gwadd yn y Gynhadledd Ryngwladol 1af ar Ddadansoddi Corpws mewn Disgwrs Academaidd (CAAD), Valencia, Sbaen.
 • Knight, D. (2017). Big Data and Corpus Construction Introducing CorCenCC. Cyflwyniad seminar gwadd yn y digwyddiad Ymchwilio (gyda) Data Mawr a gynhaliwyd gan Rwydwaith Dyniaethau Digidol Prifysgol Caerdydd, 24/5/17, Prifysgol Caerdydd.
 • Knight, D. (2017). Research funding and building networks in the Arts, Humanities and Social Sciences: the case of CorCenCC (Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes – The National Corpus of Contemporary Welsh). Cyflwyniad seminar gwadd fel rhan o gyfres seminarau ymchwil 2016/17 Ysgol Newyddiaduriaeth, Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol Caerdydd, 5/4/17, Prifysgol Caerdydd.
 • Knight, D. (2017). Constructing corpora of minoritised languages: A focus on CorCenCC. Cyflwyniad gwadd llawn fel rhan o gynhadledd Corpus Linguistics in the South, 4/3/17, Prifysgol Birkbeck.
 • Knight, D. (2016). Constructing E-Language Corpora: a focus on CorCenCC (The National Corpus of Contemporary Welsh). Cyflwyniad gwadd i’r gynhadledd lawn ym mhedwaredd gynhadledd Corpora Cyfathrebu drwy Gyfrifiadur a’r Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer y Dyniaethau, 27-28/9/16, Prifysgol Ljubljana, Slofenia.
 • Knight, D. (2016). Innovations in corpus-based research. Cyflwyniad seminar gwadd yng nghyfarfod Cymdeithas Athrawon Iaith Japan (JALT), Cangen Tokyo, 9/9/16, Tokyo.
 • Knight, D. (2016). The application of corpora: supporting and informing the pedagogic landscape. Cyflwyniad gwadd i’r gynhadledd lawn yng nghynhadledd InForm, 16/7/16, Prifysgol Durham.
 • Knight, D. (2016). Corpora and Pedagogy: developing the community-driven National Corpus of Contemporary Welsh. Cyflwyniad gwadd yng nghynhadledd flynyddol Cymraeg i Oedolion, 8/7/16, Caerdydd.
 • Knight, D. (2016). The National Corpus of Contemporary Welsh: A community driven approach to linguistic corpus construction. Cyflwyniad gwadd yng Nghyfres Seminarau Ymchwil Corpws UCREL, 9/6/16, Prifysgol Caerhirfryn.

Cyflwyniadau mewn cynadleddau:

 • Knight, D. Morris, S. a Fitzpatrick, T. (2018). From vision to reality: reflections on securing and managing large research projects. Papur i’w gyflwyno yng nghynhadledd BAAL (Cymdeithas Ieithyddiaeth Gymhwysol Prydain) 2018, Prifysgol York St. John, y Deyrnas Unedig.
 • Knight, D., Morris, S., Fitzpatrick, T., Morris, J., Rayson, P., Spasić, I., Thomas, E.M., Neale, S., Needs, J., Piao, S., Rees, M. a Williams, L. (2018). CorCenCC (Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes – National Corpus of Contemporary Welsh): A demonstration. Papur i’w gyflwyno yng nghynhadledd BAAL (Cymdeithas Ieithyddiaeth Gymhwysol Prydain) 2018, Prifysgol York St. John, y Deyrnas Unedig.
 • Knight, D. (2018). Corpus Design and Construction: the challenges faced by minoritized language. Papur a gyflwynwyd yng nghynhadledd 2018 IVACS (Inter-Varietal Applied Corpus Studies), Valletta, Malta.
 • Morris, S., Knight, D. a Fitzpatrick, T. (2018). CorCenCC: applying the sociolinguistics of new speakers within a contemporary corpus of Welsh. Papur a gyflwynwyd yng nghynhadledd 2018 IVACS (Inter-Varietal Applied Corpus Studies), Valletta, Malta.
 • Piao, S., Rayson, P., Knight, D. a Watkins, G. (2018). Towards a Welsh Semantic Annotation System. Papur a gyflwynwyd yng Nghynhadledd LREC (Language Resources Evaluation) 2018, Mai 2018, Miyazaki, Siapan.
 • Neale, S., Donnelly, K., Watkins, G. a Knight, D. (2018). Leveraging Lexical Resources and Constraint Grammar for Rule-Based Part-of-Speech Tagging in Welsh. Papur a gyflwynwyd fel rhan o Gynhadledd LREC (Language Resources Evaluation) 2018, Mai 2018, Miyazaki, Siapan.
 • Rees, M., Needs, J., Williams, L., Morris, S. a Knight, D. (2018). My Welsh is rubbish: Corpus data collection in a lesser-used language context – some challenges. Papur a gyflwynwyd yn symposiwm undydd IVACS (Inter-Varietal and Applied Corpus Studies) ar Ymchwil Corpws mewn Cyd-destunau Heriol, Chwefror 2018, Prifysgol Maynooth.
 • Needs, J., Rees, M., Williams, L., Morris, S. a Knight, D. (2018). Representing contemporary Welsh – who speaks it, where, when and how:
  Designing, collecting and transcribing CorCenCC’s spoken component. Papur a gyflwynwyd yn symposiwm undydd IVACS (Inter-Varietal and Applied Corpus Studies) ar Ymchwil Corpws mewn Cyd-destunau Heriol, Chwefror 2018, Prifysgol Maynooth.
 • Rayson, P. a Piao, S. (2017). Creating and Validating Multilingual Semantic Representations for Six Languages: Expert versus Non-Expert Crowds. Papur a gyflwynwyd yn y Gweithdy 1af ar ‘Sense, Concept and Entity Representations and their Applications’ a gynhaliwyd yng nghynhadledd EACL – European Chapter of the Association for Computational Linguistics 2017, Ebrill, Valencia. Tt. 61-71.
 • Rayson, P. (2018). Increasing Interoperability for Embedding Corpus Annotation Pipelines in Wmatrix and other corpus retrieval tools. Papur a gyflwynwyd fel rhan o’r gweithdy Heriau wrth Reoli Corpora Enfawr yng Nghynhadledd LREC (Language Resources Evaluation) 2018, Mai 2018, Miyazaki, Siapan.
 • Knight, D., Fitzpatrick, T. a Morris, S (2017). CorCenCC (Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes – The National Corpus of Contemporary Welsh): An overview. Papur a gyflwynwyd fel rhan o gynhadledd flynyddol Cymdeithas Ieithyddiaeth Gymhwysol Prydain (BAAL) Medi 2017, Prifysgol Leeds.
 • Morris, S., Fitzpatrick, T. a Knight, D. (2017). Creating pedagogic wordlists in an under-resourced language. Poster a gyflwynwyd fel rhan o gynhadledd flynyddol Cymdeithas Ieithyddiaeth Gymhwysol Prydain (BAAL), Medi 2017, Prifysgol Leeds.
 • Piao, S., Rayson, P., Watkins, G., Knight, D. a Donnelly, K. (2017). Towards a Welsh Semantic Tagger: Creating Lexicons for A Resource Poor Language. Papur a gyflwynwyd yn y Corpus Linguistics Conference 2017, Gorffennaf 2017, Prifysgol Birmingham.
 • Rees, M., Watkins, G., Needs, J., Morris, S., a Knight, D. (2017). Creating a Bespoke Corpus Sampling Frame for a Minoritised Language: CorCenCC, the National Corpus of Contemporary Welsh. Papur a gyflwynwyd yn y Corpus Linguistics Conference 2017, Gorffennaf 2017, Prifysgol Birmingham.
 • Neale, S., Spasić, I., Needs, J., Watkins, G., Morris, S., Fitzpatrick, T., Marshall, L., a Knight, D. (2017).  The CorCenCC Crowdsourcing App: A Bespoke Tool for the User-Driven Creation of the National Corpus of Contemporary Welsh. Papur a gyflwynwyd yn y Corpus Linguistics Conference 2017, Gorffennaf 2017, Prifysgol Birmingham.
 • Needs, J., Knight, D., Morris, S., Fitzpatrick, T., Thomas, E.M. a Neale, S. (2017). “How will you make sure the material is suitable for children?”: User-informed design of Welsh corpus-based learning/teaching tools. Papur a gyflwynwyd yn y Corpus Linguistics Conference 2017, Gorffennaf 2017, Prifysgol Birmingham.
 • Knight, D., Fitzpatrick, T., Morris, S., Evas, J., Rayson, P., Spasić, I., Stonelake, M., Thomas, E.M., Neale, S., Needs, J., Piao, S., Rees, M., Watkins, G., Anthony, L., Cobb, T.M., Deuchar, M., Donnelly, K., McCarthy, M. a Scannell, K. (2017). Creating CorCenCC (Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes – The National Corpus of Contemporary Welsh). Papur a gyflwynwyd yn y Corpus Linguistics Conference 2017, Gorffennaf 2017, Prifysgol Birmingham.
 • Knight, D., Morris, S., Fitzpatrick, T. Anthony, L. (2016). Charting the vocabulary of a minoritised language: Challenges and opportunities in the creation and application of the National Corpus of Contemporary Welsh. Papur a gyflwynwyd yng nghynhadledd Vocab@Tokyo international, Medi 2016, Tokyo, Japan.
 • Fitzpatrick, T., Knight, D. Morris, S. (2016). Creating pedagogical wordlists: a comparison of thematic and corpus approaches. Poster a gyflwynwyd yn Fforwm Ymchwil Ail Iaith y Cefnfor Tawel (PacSLRF2016), Medi 2016, Tokyo, Japan.
 • Knight, D., Fitzpatrick, T., Morris, S. (2016). CorCenCC – Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes. WISERD (Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru), Gorffennaf 2016, Prifysgol Abertawe.
 • Knight, D., Neale, S., Watkins, G., Spasić, I., Morris, S. Fitzpatrick, T. (2016). Crowdsourcing corpus construction: contextualizing plans for CorCenCC (Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes). Papur a gyflwynwyd yng nghynhadledd IVACS 2016, Mehefin 2016, Prifysgol Caerfaddon.
 • Needs, J., Rees, M., Watkins, G., Morris, S., Knight, D.Fitzpatrick, T. (2016). CorCenCC (Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes): Challenges and applications in a minoritised language context. Papur a gyflwynwyd yng nghynhadledd IVACS 2016, Mehefin 2016, Prifysgol Caerfaddon.
 • Piao, S., Rayson, P.,Archer, D., Bianchi, F., Dayrell, C. El-Haj, M., Jiménez, R-M., Knight, D., Michal Křen, M., Löfberg , L., Nawab, R., Shafi, J., Teh, P-L. a Mudraya, O. (2016). Lexical Coverage Evaluation of Large-scale Multilingual Semantic Lexicons for Twelve Languages. Papur a gyflwynwyd i Gynhadledd LREC (Language Resources Evaluation) 2016, Mai 2016, Slofenia.