Bydd aelodau tîm prosiect CorCenCC yn gweithio’n galed dros y blynyddoedd i ddod i gynllunio ac adeiladu’r corpws, gan ei ddatblygu i fod yn adnodd gwerthfawr i’r gymuned Gymraeg. Mae’r tîm yn cynnwys:

Cliciwch ar y delweddau isod i gael gwybod rhagor am aelodau unigol y tîm a’u gwaith ar y prosiect.

 

Tîm Rheoli CorCenCC

Dawn-Knight Tess Fitzpatrick Steve Morris

Dawn Knight 

(Prif Ymchwilydd)

Prifysgol Caerdydd

Tess Fitzpatrick

(Cyd-ymchwilydd)

Prifysgol Abertawe

Steve Morris

(Cyd-ymchwilydd)

Prifysgol Abertawe

 

Cydweithwyr academaidd  
Paul Rayson
Alex Lovell

(Cyd-ymchwilydd)

Prifysgol Abertawe

Jonathan Morris

(Cyd-ymchwilydd)

Prifysgol Caerdydd

Paul Rayson

(Cyd-ymchwilydd)

Prifysgol Caerhirfryn

Scott Piao
Irena Spasić

(Cyd-ymchwilydd)

Prifysgol Caerdydd

Enlli Thomas

(Cyd-ymchwilydd)

Prifysgol Bangor

Scott Piao

Prifysgol Caerhirfryn

Ymchwilwyr  
Steven Neale
Laura Arman

(Cynorthwyydd Ymchwil)

Prifysgol Caerdydd

Ignatius Ezeani (RA)

(Cydymaith Ymchwil)

Prifysgol Caerhirfryn

Steven Neale (RA)

(Cydymaith Ymchwil)

Prifysgol Caerdydd

Jennifer Needs Mair Rees
Jennifer Needs (RA)

(Cynorthwyydd Ymchwil)

Prifysgol Abertawe

Mair Rees

(Cynorthwyydd Ymchwil)

Prifysgol Abertawe

 

Ymgynghorwyr

Laurence Anthony Tom Cobb Margaret Deuchar
Laurence Anthony

Prifysgol Waseda

Thomas Michael Cobb

Prifysgol Québec ym Montréal

Margaret Deuchar

Prifysgol Caergrawnt

Kevin Donnely Michael McCarthy Kevin Scannell
Kevin Donnelly

Llawrydd

Michael McCarthy

Prifysgol Nottingham

Kevin Scannell

Prifysgol Saint Louis

 

Cyn-aelodau o dîm CorCenCC

Gareth Watkins Jeremy Evas Mark Stonelake
Gareth Watkins (Cydymaith Ymchwil)

2016-2017

Jeremy Evas (Cyd-ymchwilydd)

2016-2018

Mark Stonelake (Cyd-ymchwilydd)

2016-2018

Lowri picture
Lowri Williams (Cynorthwyydd Ymchwil)

2017-2019

Grŵp Cynghori’r Prosiect

 • Gwen Awbery, Prifysgol Aberystwyth / Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
 • Karen Corrigan, Athro Ieithyddiaeth a Saesneg, Prifysgol Newcastle
 • Emyr Davies, CBAC-WJEC
 • Andrew Hawke, Rheolwr Gyfarwyddwr Geiriadur Prifysgol Cymru
 • Aran Jones, Awdur cyrsiau a Phrif Weithredwr SaySomethingin.com Cyf
 • Llion Jones, Cyfarwyddwr Canolfan Bedwyr, Bangor
 • Gareth Morlais, Arbenigwr technoleg a chyfryngau cymdeithasol Cymraeg yn Uned Iaith Gymraeg, Llywodraeth Cymru
 • Mair Parry-Jones, Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • Owain Roberts, Pennaeth Ymchwil Gweithredol, Llyfrgell Genedlaethol Cymru
 • Maggie Tallerman, Athro Ieithyddiaeth, Prifysgol Newcastle
 • Colin Williams, Cymrawd, Coleg Sant Edmwnd, Prifysgol Caergrawnt

 

Llysgenhadon

Mae llysgenhadon CorCenCC yn cynrychioli cwmpas a chyrhaeddiad y prosiect, a’i berthnasedd i fywyd Cymraeg. Cliciwch ar y lluniau isod i ddysgu mwy am yr hyn y mae’r prosiect yn ei olygu i bob un o’r llysgenhadon.

 Cerys-e1459590850837  Nigel-Owens-8-e1459586911930

Cerys Matthews

Cerddor ac awdur; cyflwynydd radio a theledu (BBC)

Nigel Owens

Dyfarnwr rygbi rhyngwladol; cyflwynydd teledu (S4C)

 Nia-Parry.2-e1459930366879  DWD-Photo-e1459586837920

Nia Parry

Cyflwynydd teledu, cynhyrchydd ac ymchwilydd; tiwtor Cymraeg, Welsh in a week (S4C)

Damian Walford Davies

Athro Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd; bardd; Cadeirydd Llenyddiaeth Cymru

 

Cyfranwyr nodedig eraill i CorCenCC

Manylion i ddod yn fuan.