Tom CobbTom Cobb yw datblygwr gwefan Compleat Lexical Tutor. Gyda phrosiect CorCenCC, bydd yn ymgynghorydd ar gyfer datblygu gweithgareddau tiwtorial sy’n cael eu llywio gan gorpora i gyd-fynd â’i waith yn Saesneg a Ffrangeg ar LEXTUTOR.CA. Mae Tom yn darparu mynediad i Lextutor a chyngor ynghylch ymestyn ac addasu Lextutor ar gyfer CorCenCC.