Michael McCarthyMae’r Athro Michael McCarthy yn ymgynghorydd corpws ar gyfer prosiect CorCenCC; mae ganddo 25 mlynedd o brofiad o gasglu a gweithio gyda chorpora llafar, a’u cyhoeddi. Mae ganddo sgiliau Cymraeg hyd at Lefel O. Michael sy’n cyfrannu at sefydlu fframwaith pwrpasol ar gyfer casglu corpysau llafar a/neu Gymraeg ar raddfa fawr.