Athro Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd; bardd; Cadeirydd Llenyddiaeth Cymru

DWD-Photo-e1459586837920“Mae CorCenCC yn cyflythrennu a chysylltu. Ffrwyth cydweithio rhwng cymunedau a cholegau, bydd y corpws yn cynnig cipolwg ar ein bywydau amlgyfryngol a’n hunaniaethau haenog. Bydd pawb sy’n defnyddio’r iaith yn bartner cydradd. Dyma brosiect angenrheidiol a fydd yn datgelu ‘cyflawn we’ ein defnydd cyfredol o’r Gymraeg yn ei holl hyblygrwydd.”